Privacy beleid

Ateliers Geens Metanax doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en uw privacy te respecteren.  In dit privacy beleid willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Ateliers Geens Metanax voldoet in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit betekent een aantal dingen:

 • We moeten uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doeleinden en soorten persoonsgegevens worden hieronder beschreven.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens die in ieder geval nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We zullen om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, willen u hierover informeren en uw rechten respecteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ateliers Geens Metanax verwerkt uw persoonsgegevens omdat u onze producten en diensten afneemt en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • informatie over uw activiteit op onze website;
 • lijst met contactgegevens klanten via een app.

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens
Ateliers Geens Metanax verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder;
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • om u te informeren over wijzigingen in onze producten en diensten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 
Ateliers Geens Metanax bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Over het algemeen bewaren wij persoonsgegevens maximaal tien jaar na het laatste gebruik.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ateliers Geens Metanax verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  We gebruiken bijvoorbeeld een derde partij om de hosting van onze website te beheren en namens ons uw gegevens te verwerken. 

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken
Ateliers Geens Metanax gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak.  Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.  Ze stellen ons ook in staat om onze website te optimaliseren.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ateliers Geens Metanax, en u hebt het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@geens-metanax.be.  Dit is om uw privacy te beschermen.  We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een maand, op uw verzoek.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u rechtstreeks contact met ons op te nemen.  U hebt ook altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
Ateliers Geens Metanax neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

 • We hebben een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers worden geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contact met ons opnemen
Als u vragen heeft over ons privacy beleid, de gegevens die we over u bewaren of als u een van uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via:

Geens NV, BE 0404020737
Metanax NV, BE 0438 654883

Toekomstlaan 34-36,
Industriepark Wolfstee,
2200 Herentals,
België

Telefoon: +32 14 21 63 00
E-mail: info@geens-metanax.be

Wijzigingen in ons privacy beleid
Ateliers Geens en Metanax herzien hun privacy beleid wanneer vereist en plaatsen updates op deze website.  De laatste beleidsherziening vond plaats op 13 juni 2020.